World Water Day 2017

World Water Day is an annual event celebrated on March 22. The day focuses attention on the importance of fresh water and advocates for the sustainable management of freshwater resources.

During 2017, in connection with the Lund University 350-year anniversary, we would like to take the opportunity to pay extra attention to World Water Day by inviting high school students and teachers to exciting day with inspirational lectures and exhibitions.

Student seats are already fully booked, but high school teachers  are welcome to register and participate in the morning, 8:30 to 12:15, and /or afternoon, 13:00 to 16:00.

Register by sending a mail to ann.akerman@lucsus.lu.se, not later than March 10.
Specify whether you want to participate in the morning, afternoon or all day.

Invitation (pdf in Swedish)

Program (in Swedish)

Förmiddagen 08:30-12:15, presentationer och utställning för elever och gymnasielärare

Presentationer av bland andra

 • Karin Lexén, nytillträdd general sekreterare för Naturskyddsföreningen, SNF
 • Ulf Ellervik, professor kemi

Titlar på förmiddagens presentationer

 • Vatten är ett farligt gift
 • Vatten i staden – för mycket, för lite eller alldeles lagom?
 • Nanoplaster i vårt vatten
 • Shit matters
 • Vattten som resurs i ett föränderligt klimat
 • Snälla bakterier i ditt vattenglas
 • Kan klimatförändringar och vattenbrist orsaka konflikter?
 • Water justice

Eftermiddag 13:00-16:30, workshops för gymnasielärare

Programmet under eftermiddagen riktar sig dig som är gymnasielärare och intresserad av vatten- och andra hållbarhetsfrågor. Karin Lexén inleder eftermiddagen.  Därefter följer  tre workshops då du får användbara idéer till din undervisning.

 • Den globala skolan visar hur du kan arbeta med FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Lärare på gymnasieskolan Spyken ger dig konkreta exempel på ämnesövergripande undervisning i hållbarhetsfrågor.
 • Lärare från Lunds universitet leder två övningar om virtuellt vatten respektive vattenkonflikter. Övningarna kan anpassas efter kursplanernas centrala innehåll i en rad ämnen.
 • Forskning visar att platsbaserat lärande är en effektivare undervisningsform än traditionell klassrumsundervisning. Här får du veta varför. Du får inspiration till att vidga ditt klassrum oavsett vilket ämne du undervisar i.


 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Email
 • RSS
This entry was posted in Event and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Write a Comment

* Required